Pregled dokumenata po godinama

Financijski plan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
Financijski plan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu – prihodi
Financijski plan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu – rashodi
Obrazloženje Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
Financijski plan za 2023. godinu – odluka Školskog odbora
Zaključak o usvajanju Financijskog plana Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za 2023. godinu

 

I. izmjene Finacijskog plana za 2023. godinu
I. izmjene Financijskog plana za 2023. godinu
I. izmjene Financijskog plana za 2023. godinu – prihodi
I. izmjene Financijskog plana za 2023. godinu – rashodi
Obrazloženje I. izmjena Financijskog plana za 2023. godinu
Odluka Školskog odbora o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

 

II. izmjene Finacijskog plana za 2023. godinu
II. izmjene Financijskog plana za 2023. godinu
II. izmjene Financijskog plana za 2023. godinu – prihodi
II. izmjene Financijskog plana za 2023. godinu – rashodi
Obrazloženje II. izmjena Financijskog plana za 2023. godinu
Odluka Školskog odbora o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

 

Polugodišnji financijski izvještaji za 2023. godinu
Polugodišnji financijski izvještaji za 2023. godinu – bilješke
Odluka Školskog odbora o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvještaja 2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu
Odluka Školskog odbora o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2023. godinu
Godišnji financijski izvještaji za 2023. godinu – bilješke
Odluka Školskog odbora o usvajanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu
Odluka Školskog odbora o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu