INFORMACIJE

 

Učenici se za upis u 1. razred srednje glazbene škole ili 1. pripremni razred srednje glazbene škole prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom, putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole ( NISpuSŠ ) na  www.upisi.hr.

Programi koji se mogu upisati u 1. srednje: glazbenik klavirist, glazbenik violinist, glazbenik violončelist, glazbenik kontrabasist, glazbenik gitarist, glazbenik flautist, glazbenik klarinetist, glazbenik saksofonist, glazbenik trubač, glazbenik udaraljkaš, glazbenik harmonikaš, glazbenik pjevač, glazbenik teorijski smjer, glazbenik tamburaš, glazbenik trombonist i glazbenik čembalist.

U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se kandidati koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu, nakon prijemnog ispita s ispitom glazbenog sluha, glazbenog pamćenja i glazbenog ritma. Kandidati za zanimanje glazbenik pjevač na prijemnom ispitu izvode i vokalne skladbe po slobodnom izboru..

Upis u prvi pripremni razred naše škole moguć je za zanimanja glazbenik: pjevač,  kontrabasist,  klarinetist, trubač i udaraljkaš.
U prvi pripremni razred upisuju se u pravilu kandidati s najviše navršenih 15 godina starosti, a iznimku čine zanimanja: glazbenik kontrabasist, do navršene 18. godine života te glazbenica pjevačica odnosno glazbenik pjevač koji se mogu upisati do navršene 20. odnosno 22. godine života.

Učenici koji žele upisati srednju glazbenu školu ali još ne završavaju redovno osnovnoškolsko obrazovanje, srednjoškolci ili stariji kandidati moraju se prijaviti za registraciju u glazbenoj školi  i to  22. 8. 2018. 8.00-12.00h.

VAŽNI DATUMI VEZANI UZ UPISE U SREDNJU ŠKOLU – jesenski rok

 

  • prijava programa 21. 8. –  22. 8. 2018.
  • prijemni ispit 23.8.2018. u 9.00h – solfeggio (pismeni i usmeni)
  • u 12.00 – glavni predmet i klavir za teorijski smjer
  • 23.8.2018. u 10.00 prijemni ispit s ispitom glazbenog sluha, glazbenog pamćenja i glazbenog ritma za kandidate koji upisuju pripremni program.
  • zaprimanje potpisanih prijavnica (za kandidate koji su registrirani u glazbenoj školi) – 28. 8.2018.  8.00-12.00h
  • dostava potpisane UPISNICE (SVI kandidati) – 31. 8.2018.  8.00 – 14.00h
  • Obrazac prijavnice i upisnice preuzima se na www.upisi.hr

 

Sve o upisima u srednju školu na www.upisi.hr