• Zvonimir Lazar, truba, pročelnik odjela
 • Latica Cameron, flauta
 • Toska Lumezi, flauta
 • Ana Šimunec, flauta
 • Saša Kiralj, klarinet i saksofon
 • Jurica Tušek, trombon
 • Klara Ćavar, rog
 • Mario Komazin, orkestar, vanjski suradnik

Nastavnice pjevanja:

 • Ana Fortuna
 • Ana Majdak Fak
 • Emina Marušić, zamjena Maja Sremec

Nastavnica njemačkog jezika:

 • Doriana Balić