Program u okviru glazbene škole za  predškolski uzrast namijenjen je djeci od 5-8 godina u okviru tri glazbena programa:

GLAZBENOG VRTIĆA (djeca od 5-6 godina), MALE GLAZBENE ŠKOLE (djeca od 6-7 godina)  i POČETNIČKOG SOLFEGGIA (učenici od 7-8 godina).

Kroz navedene osnovne oblike učenja kod djece se razvijaju svi elementi potrebni za uspješan nastavak glazbenog obrazovanja: osjećaj za ritam i intonaciju, osjećaj za kretanje melodije, osjećaj za dinamiku i dinamičke promjene, prepoznavanje boje tona i  motorika. Nastava se odvija u grupama od 12-15 polaznika dva puta tjedno po jedan školski sat. Svoja novo stečena znanja, iskustva i vještine djeca javno prezentiraju u svakom polugodištu.

Program predškoslkog uzrasta glazbene škole stoga  može biti  izvrsna priprema za nastavak glazbenog obrazovanja, ali istovremeno, razvijajući  maštu i kreativne sposobnosti, ona osposobljava dijete i za bilo koji drugi životni nastavak primjeren njegovim interesima i sposobnostima.

Voditeljice programa: Ines Negro, prof. 

Ines Negro, prof.