O našoj školi

Glazbena škola Alberta Štrige kontinuirano postoji od rujna 1945. godine. Razni oblici organiziranog glazbenog školstva u Križevcima postojali i puno prije toga. Prva glazbeno-obrazovna ustanova bio je Glazbeni zavod (Musikverein ili Musices Institutum) osnovan 1813. godine. Od 1856. godine, spominje se Glazbena učiona, koja kao samostalna jedinica djeluje u sklopu Glavne škole. Glazbena učiona bila je usko povezana s Gradskom glazbom, a djelovala je do 1888., nakon čega se organizirana glazbena naobrazba održavala sporadično u obliku privatne poduke lokalnih obrazovanih glazbenika.

Za razliku od toga, križevačka glazbena škola koja neprekinuto postoji od 1945. javna je školska ustanova koje je otvorena na inicijativu gradske uprave i otada kontinuirano djeluje i raste. Važni periodi promjena u toj povijesti su 1970. kad je Škola nanovo dobila rješenje o osnutku s novim imenom, Alberta Štrige i 1995. godina kad je s nastavom počela srednja glazbena škola. Danas je ova Škola, po količini nagrada s državnih i međunarodnih natjecanja i broju uspješno upisanih učenika na visokoobrazovne glazbene institucije, među najuspješnijima u državi. Ugled i visoki obrazovni kriteriji Škole dugo su se i ne uvijek s lakoćom gradili kroz njenu povijest, a veliku zaslugu za njen kontinuitet i rast imali su nastavnici i ravnatelji Škole.

Naša povijest

1813

Glazbeni zavod (Musikverein)

Prvoosnovana glazbeno-obrazovna ustanova

1856

Glazbena učiona

Djeluje u sklopu Glavne škole

1945

Križevačka glazbena škola

Početak neprekinutog djelovanja glazbene škole u Križevcima

1970

Glazbena škola Alberta Štrige

Glazbena škola dobiva novi naziv

1995

Početak srednje glazbene škole

Otvoreni prvi srednjoškolski programi