roditeljski-sastanak

Roditeljski sastanak i dogovor rasporeda

DOGOVOR ZA RASPORED – ponedjeljak, 4. 9. između 11 i 16 sati

RODITELJSKI SASTANAK 1. osnovne – ponedjeljak, 4. 9. u 16 sati