OnlineNastava

Plan i prijavnica za izradu i obranu završnih radova

U nastavku obavijesti nalazi se Plan izradbe i obrade završnog rada u školskoj godini 2021./2022. , kao i Prijavnica. Popunjene prijavnice se predaju u tajništvo Škole.

 

Prijavnica za izradu i obranu završnog rada

Plan izrade i obrane završnog rada u školskog godni 2021./2022.