Podjela-svjedodzbi

Podjela svjedodžbi

Podjela svjedodžbi održat će se 1. 7. 2020. prema sljedećem rasporedu:

I. II. i III. razred
14 – 15 sati od A – LJ
15 – 16 sati od M – Ž

IV. V. i VI. razred
16 – 17 sati od A – LJ
17 – 18 sati od M – Ž

SREDNJA ŠKOLA u 18.00 sati