ziroracun

Obavijest o zatvaranju žiro računa

Glazbena škola Alberta Štrige Križevci obavještava sve dobavljače, korisnike usluga i druge uplatitelje da prestaje poslovati putem žiro računa IBAN: HR52 2340009 1110499913 otvorenog kod Privredne banke d.d., koji će biti zatvoren s 27. 12. 2018.

Glazbena škola Alberta Štrige Križevci će nadalje poslovati isključivo putem računa koji je dio žiro računa Proračuna Grada Križevaca.

Molimo da sve uplate u korist Glazbene škole Alberta Štrige Križevci vršite isključivo na podračun IBAN: HR17 2340009 1510409233, uz navođenje svih potrebnih podataka o uplatitelju, predmetu uplate, modelu te pozivu na broj.

Sva plaćanja dobavljačima Glazbene škole Alberta Štrige Križevci vršit će se sa žiro računa Grada Križevaca IBAN: HR85 2340009 1821400000 otvoren kod Privredne banke d.d.