Predškolski glazbeni program

  • GLAZBENI VRTIĆ – djeca od 5 – 6 godina starosti
  • MALA GLAZBENA ŠKOLA – djeca od 6 – 7 godina ( 1. razred osnovne škole)
  • POČETNIČKI SOLFEGGIO – djeca od 7 – 8 godina ( 2. razred osnovne škole)