PRIJAVE I PRIJEMNI ISPITI

  • ljetni rok: 28. i 29. lipnja, 9 – 12 i 16 – 19 sati
  • jesenski rok: 24. kolovoza, 9 – 12 sati

OBJAVA REZULTATA

  • 27. kolovoza poslije 12 sati

UPISI

  • 28. kolovoza, 9 – 12 i 16 – 19 sati

Napomena: Za upis je potreban OIB roditelja i djeteta!

Učenici mogu odabrati jedan od sljedećih instrumenata:
klavir, udaraljke, violina, violončelo, gitara, tambure, harmonika, flauta, klarinet, saksofon, truba, rog i trombon.

Upisuju se u pravilu učenici 3.razreda osnovne škole.

Na prijemnom ispitu djeca

  • pjevaju naučenu pjesmicu (npr. iz škole)
  • ponavljaju zadane kratke melodije koje im nastavnik svira na klaviru ili pjeva
  • ponavljaju zadane ritamske obrasce pljeskanjem ili kucanjem